9 concrete stappen voor een succesvol webinar

Webinar organiseren

Het organiseren van een webinar is niet moeilijk maar er moeten wel een aantal zaken geregeld en gepland worden. Het organiseren van een webinar is niet een kwestie van een datum plannen en achterover leunen tot het moment van de uitzending.

Praktische vragen over webinar organiseren

Dit stappenplan geeft de lezer concrete handvatten voor het organiseren van een webinar. Veel communicatie- en marketingprofessionals zullen met een aantal vragen zitten voordat zij overgaan tot het organiseren van een webinar. Dit stappenplan geeft ook antwoord op een groot aantal praktische vragen met betrekking tot het organiseren van een webinar. Vragen die in dit stappenplan beantwoord worden zijn bijvoorbeeld:

 • Wat is het ideale tijdspad voor promotie van het webinar?
 • Wat zijn mogelijke media die ik kan inzetten voor de promotie van mijn webinar?
 • Wat zijn voorbeelden van realistisch SMART-doelstellingen voor mijn webinar?
 • Wat is het ideale uitzendmoment voor mijn webinar?
 • Waar moet ik rekening mee houden bij het samenstellen van een PowerPoint-presentatie?
 • Wat zijn de interactieve mogelijkheden op de uitzendpagina?
 • Wanneer kan ik het best reminders versturen?
 • Wat doe ik met de data nadat het webinar is geweest?

Stappenplan webinar organiseren

In het stappenplan worden een negental stappen uitgebreid behandeld. De in het stappenplan genoemde stappen staan op een logische volgorde beschreven waardoor de lezer deze stappen eenvoudig kan aanhouden bij de organisatie van zijn of haar webinar.

 1. Ideevorming, doelstelling en onderwerp
 2. Planning
 3. Promotie
 4. Presentatie maken
 5. Uitzendpagina maken
 6. Reminders versturen
 7. Techniek testen
 8. Tijdig aanwezig
 9. Follow-up

Download gratis het stappenplan

Download nu geheel vrijblijvend het “Stappenplan webinar organiseren”. Dit document geeft verantwoordelijken, duidelijke en concrete handvatten voor het organiseren van een succesvol webinar. Op elk van de beschreven stappen wordt uitgebreid ingegaan. Vul het formulier op deze pagina in om het stappenplan te downloaden en in uw mailbox te ontvangen.

Download

Aanvragen:
‘Stappenplan webinar organiseren’