Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Webinar met Pieter Hilhorst: systeemleren #hoedan?’

U kunt nu het webinar 'Webinar met Pieter Hilhorst: systeemleren #hoedan?' terugkijken.

De opdracht van de drie decentralisatie was helder: ‘Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen; waar nodig moeten mensen daarvoor ondersteuning krijgen. Maar de regels in het sociaal domein zijn complex en werken elkaar vaak tegen. Maatwerk is een oplossing maar is lastiger dan het klinkt, zowel voor professionals als voor organisaties. De wil is er wel, maar het systeem is taai en dwingend. Voor maatwerk is méér nodig dan alleen aanpassingen op de werkvloer…

Webinar 1 juli

Sociaal Werk Nederland organiseert hierover een webinar met Pieter Hilhorst en Eric van der Burg. Leden van Sociaal Werk Nederland kunnen op 1 juli van 10 - 11 uur gratis deelnemen. Je kunt vooraf vragen insturen die Pieter Hilhorst tijdens het webinar zal beantwoorden.

Programma

Pieter Hilhorst schetst wat de Citydeal Eenvoudig Maatwerk heeft opgeleverd. Bewoners die vastlopen krijgen ondersteuning van sociaal werkers. Sociaal werkers stuiten op hun beurt te vaak op knelpunten in de systeemwereld die maatwerk en goede ondersteuning belemmeren.

Om werkelijk recht te doen aan de leefwereld van bewoners moeten daarom niet alleen professionals leren om maatwerk te bieden; ook de context waarin zij opereren moet veranderd worden. Het gaat dan over toepassen en legitimeren. Over als professional uitgaan van rechtmatigheid, maar ook over maatschappelijk rendement én betrokkenheid van de burger zelf: de zogeheten waardendriehoek van het Instituut voor Publieke Waarden. En over regels die moeten worden aangepast om patronen te doorbreken: waaronder de kostendelersnorm en het label ‘fraudeschuld’ dat schuldsanering blokkeert.

Eric van der Burg leidt het gesprek met Hilhorst over hoe dit ‘systeemleren’ er uitziet en hoe het georganiseerd kan worden. Ook is er ruimte voor vragen van deelnemers.

Pieter Hilhorst

Pieter Hilhorst is onder meer lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en landelijk projectleider van de Citydeal Eenvoudig Maatwerk.

Meer informatie over Citydeal Eenvoudig Maatwerk en Pieter Hilhorst vindt u hier.

Vragen aan Pieter Hilhorst? Stuur ze naar info@sociaalwerk.nl.

Terugkijken

Webinar:
‘Webinar met Pieter Hilhorst: systeemleren #hoedan?’