Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Webinar LOSR ‘Armoede en bestaanszekerheid’’

U kunt nu het webinar 'Webinar LOSR ‘Armoede en bestaanszekerheid’' terugkijken.

Op 27 januari 2021 van 10:00 uur tot 11:30 uur zal een webinar voor Sociaal Raadslieden plaatsvinden. Het thema is “Armoede en Bestaanszekerheid.” Hierbij zal er ook aandacht besteed worden aan de Tweedekamerverkiezingen de ontwikkelingen als gevolg van Covid-19.

Sociaal Raadslieden zullen door Eric van der Burg en André Moerman worden bijgepraat over de ontwikkelingen ten aanzien van Armoede en Bestaanszekerheid in het afgelopen jaar, waarin Covid-19 een centrale rol speelde. Ook wordt de belangrijke rol die Sociaal Raadslieden hierin speelden belicht.

Ook belichten we de belangenbehartiging op het thema vanuit de LOSR, met verdieping op de vier thema’s: Beslaglegging, misgelopen toeslagen, verzuimboete bij BD aangifte, persoonlijke betalingsregelingen in de compensatieregeling BD kinderopvangtoeslagen.

Het webinar is gratis en levert registerpunten op.

Terugkijken

Webinar:
‘Webinar LOSR ‘Armoede en bestaanszekerheid’’