Wegwerken achterstand reguliere zorg met behulp van kennis over Gepast Gebruik

Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘We pakken de draad anders op’

U kunt nu het webinar 'We pakken de draad anders op' terugkijken.

Wat neemt u aan het einde mee?

In dit webinar delen we met u welke kennis over Gepast Gebruik er in de medisch specialistische zorg al beschikbaar is. Deze kennis kan u helpen bij het wegwerken van achterstanden in de regulier zorg als gevolg van de COVID-crisis.

U staat voor ingewikkelde keuzes

Medisch specialistische zorg die door de coronacrisis is uitgesteld, is weer gefaseerd en gecontroleerd opgestart. Tegelijkertijd vraagt de zorg voor patiënten met COVID-19 nog geruime tijd veel van zorgaanbieders, waardoor de beschikbare capaciteit voor niet-COVID zorg beperkt zal blijven. De uitgestelde (planbare) zorg halen we niet in met business as usual of nog een tandje harder werken. Dat betekent onherroepelijk dat zorgprofessionals, samen met patiënten moeilijke keuzes zullen moeten maken: ‘Welke zorg krijgt prioriteit?’ ‘Wat kan anders georganiseerd worden?’ en ‘Welke zorg is het meest gepast?’.

Kennis gebundeld

Om zorgaanbieders en -professionals te ondersteunen bij het maken van keuzes, verzamelt en deelt het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) de beschikbare kennis over gepast gebruik. Want als we weten welke zorg bewezen meerwaarde heeft en welke niet, is het makkelijker kiezen. U staat hier niet alleen voor. U hoort welke inspanningen ZE&GG verricht om deze kennis verder te brengen. En hoe wij u daarbij (kunnen) onderteunen.

Het is mogelijk om tijdens het webinar een vraag te stellen via de chat (andere deelnemers krijgen uw vraag niet in beeld). Ook kunt u vragen voorafgaand naar ons mailen via info@zorgevaluatiegepastgebruik.nl.

Terugkijken

Webinar:
‘We pakken de draad anders op’