Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Security als fundament van innovatie in de zorg’

U kunt nu het webinar 'Security als fundament van innovatie in de zorg' terugkijken.

De zorg-markt verandert continu. Dankzij de digitale transformatie worden steeds meer processen geautomatiseerd en krijgen zorginstellingen meer inzicht in hun data. Hierdoor zijn artsen en verpleegkundigen bijvoorbeeld beter in staat om de juiste behandeling te kiezen voor de patiënt. Ook kunnen zorginstellingen het vraag en aanbod van verpleegmaterialen efficiënter op elkaar afstemmen en kan precies bepaald worden hoeveel uren besteed worden per cliënt.

Hoe zit het met de beveiliging van patiëntengegevens?

Data en innovatie bieden veel voordelen, maar medische en patiëntgegevens bevatten gevoelige informatie. Zorginstellingen dienen daarom zorg te dragen voor een goede beveiliging van deze gegevens. De norm NEN 7510 geeft richtlijnen voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die moeten treffen om gezondheidsinformatie te beveiligen. Voldoet uw zorginstelling al aan deze norm?

Op naar NEN 7510

Om uw zorginstelling te helpen bij een goede beveiliging, wordt tijdens dit webinar dieper ingegaan op dit onderwerp. Door het bijwonen van dit webinar leert u onder andere:

  • Waarom security het fundament is voor innovatie binnen de zorg
  • Hoe u datalekken kunt voorkomen en hoe je er mee om moet gaan
  • Op welke wijze standaard technologie u kan helpen voldoen aan NEN7510
  • Hoe zorginstellingen kunnen voldoen aan deze eisen

Maak innovatie mogelijk met de juiste veiligheidsmaatregelen

Zorgt u ervoor dat uw zorginstelling voldoet aan de strengere eisen rondom gegevensbeveiliging en tegelijkertijd kan blijven innoveren?

Terugkijken

Webinar:
‘Security als fundament van innovatie in de zorg’