Dit webinar is reeds uitgezonden maar de video is nog niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw.

Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Inzet pedagogisch beleidsmedewerker in de Voorschoolse educatie (VE) voor midden- en grotere organisaties VE’

U kunt nu het webinar 'Inzet pedagogisch beleidsmedewerker in de Voorschoolse educatie (VE) voor midden- en grotere organisaties VE' terugkijken.

Voor leidinggevenden, directeuren , managers ,pedagogische coaches in midden- en grotere VE organisaties ( meerdere locaties en meerdere VE-groepen)

Het webinar licht toe hoe je als midden- en grotere VE organisatie de inzet van een pedagogisch coach voor VE en de landelijke rekennorm daarvoor kan realiseren. In deze webinar leggen we meer nadruk op invoering bij midden- en grotere organisaties. Dit doen we aan de hand van de regelgeving en concrete voorbeelden uit de praktijk., deelname is gratis en de deelnemers kunnen via de chat vragen stellen.

Vanaf 1 januari 2022 is een inzet van 10 uur per jaar per doelgroepkind verplicht. Dit komt bovenop de normering die in de Wet IKK wordt gehanteerd. Waar moet je aan denken als je hier mee aan de slag gaat? Aan welke eisen moeten de pedagogisch beleidsmedewerkers voldoen? Hoe kunnen zij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de VE? En hoe bereken je het aantal uren precies?

Achterliggende gedachte bij deze nieuwe kwaliteitseis is dat je de kwaliteit en het effect van de VE substantieel kunt vergroten door de inzet van een VE-coach. Maar hoe doe je dat?

Programma

Tijdens het webinar krijg je een korte toelichting op de nieuwe regelgeving aan de hand van de onlangs uitgebrachte brochure Werken aan kwaliteit in de VE. Daarna geeft Heleen Versteegen (Sardes) je samen met enkele ervaren VE-managers meer informatie en praktische handvatten hoe je dit in jouw organisatie kunt inzetten. Er is ruimte voor vragen en uitwisseling.

Door wie

Het webinar wordt georganiseerd door het Ondersteuningstraject VE, een gezamenlijk project van de drie brancheorganisaties BK, BMK en Sociaal Werk Nederland.

Inschrijven
Deelname is gratis. Schrijf je via het inschrijfformulier in voor dit webinar.