Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Balanslezen in het kader van de financiële planning van de DGA’

U kunt nu het webinar 'Balanslezen in het kader van de financiële planning van de DGA' terugkijken.

Voor veel DGA’s staat de onderneming (vaak ook familiebedrijf) centraal. In de advisering aan DGA’s wordt meestal uitgegaan van een aantal gegeven rekeneenheden zoals een bepaald salaris, dividendinkomen, verwachte pensioeninkomsten, opbrengst bij verkoop of opname rekening courant. Maar in hoeverre ben je als financieel planner in staat om te beoordelen of deze rekeneenheden bestendig zijn? De samenhang met de resultaten van de onderneming is immers groot.

De DGA verwacht dat de financieel planner alle financiële risico’s in kaart kan brengen die invloed hebben op zijn besteedbaar inkomen op de korte en lange termijn. Voor de financiële planning van de DGA is het daarom van belang dat de FFP’er een analyse kan maken van de risico’s van een onderneming.

De volgende aspecten zullen onder andere tijdens het webinar aan bod komen:

  • Inkomen van de DGA is box 1, 2 en 3
  • Financiële (risico)analyse
  • Ondernemings(risico)analyse
  • Concernverhoudingen

Spreker: mr. Rafik El Fathi FFP treedt op namens het opleidingsinstituut Dukers & Baelemans

Terugkijken

Webinar:
‘Balanslezen in het kader van de financiële planning van de DGA’