PE-punt: 1

Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘FFP PE-webinar 23 januari 2018: Van pensioenoverzicht naar pensioeninzicht’

U kunt nu het webinar 'FFP PE-webinar 23 januari 2018: Van pensioenoverzicht naar pensioeninzicht' terugkijken.

De Wet Verbeterde Premieregeling is in werking getreden in september 2016. Mondjesmaat worden beschikbare premieregelingen erop aangepast. Daarnaast wordt een grondige wijziging van ons pensioenstelsel voorbereid. In het regeerakkoord staat hierover onder meer:

Voor een zo stabiel mogelijk pensioen blijft er sprake van een collectieve uitkeringsfase, waarbij in principe wordt aangesloten bij de spelregels van de Wet Verbeterde Premieregeling.

Bovenstaande geeft aan dat het ook voor de lange termijn belangrijk is om de Wet Verbeterde Premieregeling te kennen en nu reeds toe te passen op de praktijk. Datzelfde geldt voor de pensioeninformatie vanuit pensioenuitvoerders. Wat kun je ermee en hoe verwerk je de pensioeninformatie in een financieel plan? 

Momenteel kunnen deelnemers aan pensioenregelingen op twee manieren zien hoeveel pensioen ze kunnen verwachten. Dit kan op het UPO en in het pensioenregister. Beide overzichten houden geen rekening met inflatie, indexatie, kortingen en risico’s. De deelnemers krijgen dus wel een overzicht, maar geen inzicht.

Dit inzicht is nodig om het inkomen na de pensioen- en AOW-leeftijd goed te kunnen beoordelen, maar er zijn meer situaties waarbij dit inzicht nodig is. Kan je bijvoorbeeld de keuze voor een beleggingsmix of doorbeleggen na de pensioendatum los zien van de elders opgebouwde pensioenen?

Hoe kom je tot dit inzicht en welke gegevens en berekeningen zijn daar per uitvoerder voor nodig. Is de toekomstige uniforme rekenmethodiek straks een oplossing?

Dit webinar geeft u inzicht in hoe u rekening kunt houden in uw financieel plan met deze factoren.

Robbert van Woerden is een ervaren pensioendeskundige en heeft hij zich ook bekwaamd in het vak van financieel planner. Daarnaast is hij een ervaren schrijver en trainer. Hij schrijft veel vakartikelen en sinds 2009 de Praktijkgids Pensioenen. Robbert studeerde Arbeid en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Op 32-jarige leeftijd werd hij Hoofd van de Fiscaal-juridische afdeling van een franchiseonderneming gericht op het trainen van pensioenadviseurs. Daarna heeft hij gewerkt als senior pensioenspecialist bij Pensioennavigator en als senior consultant bij KWPS. Sinds april 2016 is hij partner bij Themis Pensioen Professionals. Specialismen zijn verzekeringen en hun voorwaarden, de fiscale en juridische aspecten van pensioen.

Henk Bets is actuaris en adviseert vanuit Actuarieel Adviesbureau Confident pensioenfondsen, ondernemingen, werknemers, DGA’s, vakbonden, ondernemingsraden, advocaten en accountants op het gebied van pensioenen. Daarnaast certificeert hij ook pensioenfondsen. Voor (adviseurs van) werknemers/deelnemers heeft hij de tool www.UwPensioenInzicht.nl ontwikkeld. Deze geeft deelnemers inzicht in verwachte pensioen in euro’s van nu en de risico’s daarvan. Henk studeerde Actuariële Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en heeft gewerkt als actuaris bij AMEV en Delta Lloyd, als hoofd Actuariële Zaken bij PVF Pensioenen en als directeur en adviseur bij Confident.

Meer weten over dit onderwerp? Meld je dan nu kosteloos aan voor dit Webinar van 23 januari (starttijd: 20.00 uur). Mis het niet!  

De PE-punten voor RB en RBc worden aangevraagd

Terugkijken

Webinar:
‘FFP PE-webinar 23 januari 2018: Van pensioenoverzicht naar pensioeninzicht’