Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Doorbraakmethode en de menselijke maat’

U kunt nu het webinar 'Doorbraakmethode en de menselijke maat' terugkijken.

Een nieuwe wijkaanpak met focus op de menselijke maat is keihard nodig. Met name bewoners met complexe problemen, in kwetsbare wijken, raken verstrikt in het doolhof van bureaucratie. Zelfs sociaal werkers lukt het maar moeilijk om de negatieve spiraal van werkloosheid, schulden en eenzaamheid en andere psychische of sociale barrières te doorbreken. De doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke waarden helpt sociaal professionals maatwerk te leveren. En zo kwetsbare mensen te bieden wat ze nodig hebben.

Oproep

Met de doorbraakmethode krijgen sociaal werkers en gemeenten zicht op beter maatwerk. Daarom organiseren Sociaal Werk Nederland en de Vereniging van gemeenteambtenaren in het sociaal domein (LCGW) samen met het Instituut voor Publieke Waarden op donderdag 29 april (van 9.30 uur tot 11 uur) een webinar over de doorbraakmethode.

Inhoud

  • aanleiding en kern van de doorbraakmethode
  • een casus uit de praktijk
  • toegang tot de doorbraakmethode
  • het vervolg: hoe maken we van maatwerk de standaard voor kwetsbare buurten en hun inwoners? 

Terugkijken

Webinar:
‘Doorbraakmethode en de menselijke maat’