Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Demo MIP Activa module van LIAS Enterprise’

U kunt nu het webinar 'Demo MIP Activa module van LIAS Enterprise' terugkijken.

Leer alles over de MIP Activa module. Met deze module breng je geplande investeringen in kaart. Neem afscheid van aannames en krijg real-time in één oogopslag te zien welke projecten en processen er lopen en waar je kan bijsturen. Zo heb je inzicht in de totale kapitaallasten van jouw organisatie.

Projecten worden vaak gefinancierd uit verschillende financieringsbronnen. Investeringsprojecten hebben meestal een doorlooptijd van meerdere jaren. Daarna hebben de kapitaallasten een meerjarig effect op de exploitatie en de balans. Het feit dat projecten en de daarbij behorende financiën meerjarige effecten hebben, maakt dat inzicht hebben in het gehele proces moeilijk is. Veelal wordt inzicht gebaseerd op niet-actuele lijstjes en Excel uit een investeringsplanningsmodule en bijvoorbeeld een activa-module.

Wat doet deze module nog meer?

  • De module ondersteunt het proces van geplande investering naar activum. Het bestuur kan in het begrotingsproces beslissingen nemen over geplande investeringen op basis van inzicht in de totale kapitaallasten van de organisatie. En het proces ondersteunen om te komen van geplande investering naar activum. Zo kan in het begrotingsproces het bestuur beslissingen nemen over geplande investeringen ondersteund door inzicht wat de geplande investering betekent op de totale kapitaallasten van de organisatie.
  • De module toont inzicht in de uitnutting van kredieten. Bij het beoordelen van kredieten kan er meer ruimte komen door de uitnutting nauwkeuriger te plannen. Dit geeft de raad en het college de mogelijkheid om de beschikbare middelen zo goed en efficiënt mogelijk in te zetten.
  • De module weergeeft ook op financieel inhoudelijk gebied de begrote balans meerjarig. Op financieel inhoudelijk gebied zullen ook de begrote/geprognosticeerde balans meerjarig worden weergegeven.
  • De module toont een liquiditeitenplanning die terug te herleiden is naar maanden.

 

Meerjarige investeringsplanning

In deze fase worden de voorgenomen investeringen vastgelegd. Deze investeringen zitten nog in de planningsfase en kunnen altijd nog worden geschrapt/afgekeurd. Deze fase is belangrijk om te kunnen beoordelen welke investeringen op stapel staan en wat het gevolg is van deze investeringen op de meerjarenbegroting en de kapitaallasten.

Kredietregistratie

In de fase van de kredietregistratie staan investeringen of kredieten die reeds zijn goedgekeurd door het bestuur of management. Oftewel het geld is beschikbaar om het project uit te voeren. De kredieten zijn per jaar ingericht. Hier kan ook de realisatie ten opzichte van de begroting worden geraadpleegd. De kredieten vinden ook hun weg naar de balans.

Activa registratie

Wanneer een investering tot uitvoer is gekomen en in gebruik is genomen zal deze worden gezien als een activum (in deze module). Het activum is opgenomen in de activaregistratie en genereerd vanuit hier begrote kapitaallasten. Ook is het mogelijk om gerealiseerde kapitaallasten te laten berekenen waarmee het financieel systeem gevoed kan worden.

Terugkijken

Webinar:
‘Demo MIP Activa module van LIAS Enterprise’