Dit webinar is reeds uitgezonden maar de video is nog niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw.

Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘De rol van sociaal werk bij verduurzaming en energietransitie in de wijk’

U kunt nu het webinar 'De rol van sociaal werk bij verduurzaming en energietransitie in de wijk' terugkijken.

Met bijdragen van:

  • Edwin Luttik, senior beleidsadviseur kwaliteit, professionalisering, opleiding en energietransitie bij Sociaal Werk Nederland
  • Yvonne Zuidgeest, directeur-bestuurder Diverz (brede sociaalwerkorganisatie in Zwijndrecht), ontwikkelde een white paper en een film over ‘de kracht van mensen in de energietransitie’, levert bijdrage aan Masterclass Energietransitie als sociale opgave
  • Paul Vlaar, adviseur opbouwwerk en energietransitie, aanjager van de werkgroep Opbouwwerkers Energietransitie van Krachtproef, schrijver van position paper ‘Energietransitie: Ertegenaan met opbouwwerk’, vertelt zijn verhaal op Hogescholen en in Masterclasses
  • Lizet Klein Nagelvoort, beleidsmedewerker sociaal werk bij de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), schrijver, initiatiefnemer en schrijver van een (gezamenlijk) position paper ‘Sociaal Werk wil helpen bij integrale wijkaanpak’, initieert project met provincie Zuid-Holland en TNO over energiearmoede en bezig met inventariseren en organiseren van scholingsaanbod voor sociaal werkers op dit thema
  • Justin van Riel, sociaal makelaar bij Dock in Utrecht, geeft als sociaal makelaar samen met inwoners vorm aan sociale renovatie trajecten en het verduurzamen van de groene Utrechtse wijk Overvecht. Hij kan het verhaal van de sociale energietransitie en de rol van een sociaal werker vertellen in HAPKLARE taal. En doet actieonderzoek naar dit onderwerp in de Master Social Work.

Voor wie:
directeuren, leidinggevenden, HRM/P&O-ers, sociaal werkers maar ook partners van het sociaal werk op dit thema (gemeenten, opleidingen, woningcorporaties etc.)  

Waarom dit webinar?
Sociaal Werk Nederland wil samen met haar leden en partners (waaronder Krachtproef, de BPSW en Movisie) de rol en meerwaarde van sociaal werk in buurten en wijken bij de uitvoering van het Klimaatakkoord en de energietransitie stevig op de agenda krijgen. Dat maakt onderdeel uit van de ‘sociale wijkaanpak’, waar Sociaal Werk Nederland voor pleit als noodzakelijke aanvulling op de beoogde landelijke wijkaanpak van een nieuw kabinet. Het Klimaatakkoord en de energietransitie bieden kansen, en vragen een stevige rol van het sociaal werk. Maar hoe doe je dat? Wat is de meerwaarde van het sociaal werk op dit thema? Wat zijn de goede argumenten? Wie zijn je (gespreks)partners? En hoe pak je je rol als organisatie en als sociaal werker op dit thema? Zijn er mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling? En vind je nog genoeg sociaal werkers/opbouwwerkers die die rol kunnen vervullen? Het webinar geeft antwoorden op die vragen. En sluit aan bij de behoefte van leden aan inspirerende voorbeelden, tips voor sociaal werkers over hun rol en informatie over methodiek ontwikkeling en scholingsmogelijkheden.  

Programma
Edwin Luttik opent het webinar met de visie en ambitie van Sociaal Werk Nederland op dit thema. Vervolgens zullen Yvonne Zuidgeest (Diverz), Paul Vlaar (Krachtproef energie), Lizet Klein Nagelvoort (BPSW) en Justin van Riel (sociaal makelaar) u informeren en inspireren met hun praktijkervaring en kennis over de rol en mogelijkheden van het sociaal werk in verduurzaming en de energietransitie in de wijk.     

Inschrijven
Deelname is gratis. Schrijf je via het inschrijfformulier in voor dit webinar.